TRANG NHẤT Tuyển dụng LIÊN HỆ
Dịch vụ
Tư vấn đầu tư xây dựng
Tư vấn đầu tư đóng tầu & cơ khí
Đầu tư kinh doanh bất động sản
Thi công xây lắp
Xuất nhập khẩu
Kêu gọi liên kết kinh doanh và đầu tư
Nội bộ
Tin tức nội bộ
Quy định nội bộ
Diễn đàn doanh nghiệp
HỖ TRỢ
Liên kết
Tìm kiếm
Tin Tức
TB triệu tập hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CP Tư vấn Biển Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Hà Nội, ngày 10 tháng 3  năm 2014

 

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP TƯ VẤN BIỂN VIỆT


Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP Tư vấn Biển Việt


Thực hiện Quyết định số 15/QĐ – BV ngày 10/3/2014 về việc: Triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn Biển Việt,

 

1. Kính mời ông (bà) tới dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên  được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 22/3/2014, tại Phòng họp tầng 4 Công ty CP tư vấn Biển Việt, số 12 ngõ 84, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

2. Nội dung cuộc họp đề nghị ông (bà) xem tài liệu gửi kèm .

3. Các cổ đông không có điều kiện tham dự phiên họp có thể ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự. Việc ủy quyền thực hiện theo qui định do Công ty ban hành.

4. Người tham dự hội nghị có trách nhiệm nghiên cứu đầy đủ, kỹ lưỡng trước các tài liệu phục vụ hội nghị. Tại hội nghị, Đại hội đồng cổ đông chỉ tập trung thảo luận xem xét những nội dung chính của chương trình.

5. Người tham dự hội nghị sẽ nhận phiếu biểu quyết và khi làm thủ tục kiểm tra, xác nhận đại biểu trước khi vào dự họp.

6. Thông báo này thay cho giấy mời họp.     

7. Đề nghị ông (bà) xác nhận sự tham dự bằng cách gửi đăng ký tham dự, giấy ủy quyền cho người đại diện (nếu có) về Ban tổ chức hội nghị chậm nhất vào ngày 19/3/2014 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty CP Tư vấn Biển Việt

Địa chỉ: Số 12, ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 043 8318093          Fax: 043 8318148

Người liên hệ: Bà Phạm Thanh Hoài

(Nếu giấy ủy quyền chuyển qua đường Fax, yêu cầu trình bản chính thức trước khi vào họp) 

Sự tham dự của Quý vị sẽ góp phần vào thành công của Hội nghị.

 

 

 

                                                               TM. Hội đồng quản trị

                                                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                                         (đã ký)

                                                                   Dương Quốc Bình

 

 
Tin tức
TB V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Thông báo bán đấu giá cổ phần Cty CP Tư vấn Biển Việt
Số 228/QĐ - ĐTKDV
Lập lại trật tự vỉa hè tại Hà Nội: Giải pháp căn cơ từ quy hoạch
Cung cấp thông tin thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP
V/v Bầu chủ tịch Hội đông quản trị && Chốt danh sách cổ đông
CV: V/v Bán thỏa thuận phần vốn Nhà nước tại CTCP Tư Vấn Biển Việt
Thông báo chốt cổ đông & Thay đổi nhân sự
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BIỂN VIỆT
TB triệu tập hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CP Tư vấn Biển Việt
footer
 
Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt
Trụ sở chính: Tầng 2A, Tòa nhà Platinum, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04 6666 6060 Fax: 04 6666 6260
Thiết kế web bởi TTV.VN