TRANG NHẤT Tuyển dụng LIÊN HỆ
Dịch vụ
Tư vấn đầu tư xây dựng
Tư vấn đầu tư đóng tầu & cơ khí
Đầu tư kinh doanh bất động sản
Thi công xây lắp
Xuất nhập khẩu
Kêu gọi liên kết kinh doanh và đầu tư
Nội bộ
Tin tức nội bộ
Quy định nội bộ
Diễn đàn doanh nghiệp
HỖ TRỢ
Liên kết
Tìm kiếm
Giới thiệu
Công ty VIETSEA – Các hoạt động mới sẽ sôi nổi và thành công

1.1       Phương châm phát triển:

+ Đầu tư tri thức; kinh doanh bằng trí tuệ.

+ Chủ động, sáng tạo, tích cực và phát triển bền vững.

1.2       Phương hướng phát triển:

+ Mở rộng quy mô, nâng cao năng lực và chất lượng các hoạt động truyền thống. Cụ thể:

·         Đối với các hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn đóng tầu và cơ khí: Củng cố đội ngũ cán bộ tư vấn, làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả thực hiện được toàn bộ các công việc tư vấn cho mọi loại hình va quy mô dự án, công trình trong các lĩnh vực đã đăng ký hoạt động.

·         Đối với các hoạt động sản xuất các sản phẩm xây dựng, cơ điện, lạnh: Đa dạng hoá, nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Thiết kế, sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm có nhãn hiệu của công ty.

+ Mở thêm các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới. Công ty xác định đây là phương hướng chiến lược quyết định và lâu dài. Kế hoạch phát triển giai đoạn 2006 – 2010 đề ra mục tiêu 2010, công ty phải triển khai hoạt động có hiệu quả trong các ngành nghề đã đăng ký( tham khảo phần giới thiệu chung về công ty – mục ngành nghề đăng ký kinh doanh).

2            Một số hoạt động mới đang triển khai ( đến năm 2006).

2.1       Lợi thế.

Trước khi cổ phần hoá ( từ năm 2005 trở về trước ) công ty Vietsea là một doanh nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, đóng tàu chuyên ngành Thuỷ sản trực thuộc bộ Thuỷ sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước. Qua hơn 40 năm hoạt động, công ty đã tạo dựng cho mình kho kiến thức, kinh nghiệm giàu có và mối quan hệ rộng khắp. Cũng do địa bàn và tính chất hoạt động tư vấn, công ty nắm bắt được nhiều thông tin, cơ hội, nhu cầu về đầu tư, kinh doanh và hiểu biết được cách thức cũng như biện pháp khai thác tiềm năng đó.

2.2       Hạn chế.

-          Khi còn là doanh nghiệp nhà nước, ngành nghề kinh doanh của công ty rất hạn chế, chủ yếu tập trung vào công tác tư vấn đầu tư cho nguồn vốn ngân sách, các ngành nghề kinh doanh khác chưa được chú ý.

-          Do là doanh nghiệp tư vấn nên vốn liếng kinh doanh của công ty còn ít.

2.3       Phương hướng hoạt động.

-          Khi công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, các hạn chế tại mục 2.2 sẽ được khắc phục hoặc có biện pháp khắc phục. Giai đoạn 2006 đến 2010 công ty tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sau:

+ Đầu tư và dịch vụ đầu tư kinh doanh bất động sản

+ Chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, vật liệu mới.

+ Kinh doanh vật tư, tư liệu sản xuất, các sản phẩm xây dựng, điện, lạnh, cơ khí, trang thiết bị tàu thuỷ.

-          Biện pháp ban đầu:

+ Tiến hành, điều tra, thu thập, phân tích và hệ thống hoá các tiềm năng ( gồm thông tin, nhu cầu, cơ hội ….) cho các lĩnh vực đã định.

+ Tiến hành quan hệ, hợp tác với các nhà đầu tư, các nhà cung ứng để khai thác các tiềm năng.

a)       Công ty Vietsea đóng vai trò là người giới thiệu các cơ hội đầu tư, kinh doanh cho các nhà đầu tư, cung ứng, xúc tiến gặp gỡ cho nhu cầu và cung úng  ( làm đầu mối kết nối quan hệ cung – cầu ). Đồng thời Vietsea làm các dịch vụ tư vấn, xây dựng … giúp các nhà đầu tư, kinh doanh đạt được mục tiêu của mình.

2.4       Một số hoạt động cụ thể.

Do có chuẩn bị từ trước khi cổ phần hoá nên dù mới chính thức hoạt động chưa được 1 năm nhung công ty Vietsea đã triển khai một số việc sau:

a)       Hoạt động đầu tư và dịch vụ đầu tư kinh doanh bất động sản.

-          Đã xác định được phương hướng hoạt động cụ thể:

+    Đầu tư vào ngành du lịch.

+    Đầu tư xây dựng văn phòng, nhà ở.

+    Đầu tư vào ngành Thuỷ sản.

-          Đang lập dự án đầu tư và xúc tiến đầu tư cho một số dự án, cụ thể:

+   Khu du lịch sinh thái – tín ngưỡng Vietsea – Động Tiên tại Lạc Thuỷ – Hoà Bình( tổng mức đầu tư: 50 tỷ đồng)

+   Khu du lịch sinh thái Vietsea – Hồ thuỷ điện Hoà Bình tại thị xã Hoà Bình ( tổng mức đầu tư:77 tỷ đồng)

+  Toà nhà Vietsea tại Hà Nội ( văn phòng kết hợp cán bộ cao cấp – 30 tầng), ( tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng).

+    Hệ thống phân phối Thuỷ sản miền bắc( tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng).

-          Đã lập được “ bản đồ” tổng thể ban đầu về tiềm năng và cơ hội đầu tư, kinh doanh phù hợp với phương hướng hoạt động của công ty.

-          Đã bắt đầu tìm kiếm, liên hệ kêu gọi đầu tư và tìm kiếm các nguồn tín dụng.

-          Xác định phương pháp hoạt động cơ bản.

+    Một số dự án nhỏ, gọn Công ty Vietsea tự đầu tư, xây dựng và khai thác. Nguồn vốn đầu tư tự có và huy động từ các nguồn: Phát hành cổ phần, vay hoặc liên doanh …

+    Các dự án còn lại Công ty Vietsea tìm kiếm các nhà đầu tư và làm các công việc tư vấn, dịch vụ đầu tư kể cà đảm nhiệm công việc chủ nhiệm dự án hoặc tư vấn quản lý dự án, xây dựng lắp đặt…

b)       Hoạt động chuyển giao công nghệ, vật liệu mới.

-          Hướng ưu tiên:

+ Công nghệ và vật liệu mới phục vụ môi trường Thuỷ sản.

+  Xử lý và bảo vệ môi trường.

-          Công việc cụ thể: Công ty đang hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị để đưa ra công nghệ xử lý nước và ứng dụng ( xem thêm bài giới thiệu)

c)       Kinh doanh tổng hợp.

Công ty đang tiến hành kinh doanh vật tư, vật liệu, trang thiết bị ngành xây dựng và trang thiết bị cho tàu khai thác Thuỷ sản.


File gốc
cong ty vietsea - cac hoat dong moi se soi dong va thanh cong.doc
Tin tức
TB V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Thông báo bán đấu giá cổ phần Cty CP Tư vấn Biển Việt
Số 228/QĐ - ĐTKDV
Lập lại trật tự vỉa hè tại Hà Nội: Giải pháp căn cơ từ quy hoạch
Cung cấp thông tin thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP
V/v Bầu chủ tịch Hội đông quản trị && Chốt danh sách cổ đông
CV: V/v Bán thỏa thuận phần vốn Nhà nước tại CTCP Tư Vấn Biển Việt
Thông báo chốt cổ đông & Thay đổi nhân sự
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BIỂN VIỆT
TB triệu tập hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CP Tư vấn Biển Việt
footer
 
Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt
Trụ sở chính: Tầng 2A, Tòa nhà Platinum, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04 6666 6060 Fax: 04 6666 6260
Thiết kế web bởi TTV.VN